blog o prawie ochrony konkurencji

Statement of Objections w wydaniu polskim – to już 9 miesięcy!

8 czerwca 2016
Komentarze (0)

1 września 2015r.  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął stosowanie tzw. szczegółowego uzasadnienia zarzutów. Co ciekawe, stosowanie tej instytucji nie wynika z nałożonego na Prezesa Urzędu ustawowego obowiązku – jest to samodzielna inicjatywa UOKiK, mająca na celu zapewnienie przedsiębiorcom tzw. sprawiedliwości proceduralnej. Czym jest szczegółowe uzasadnienia zarzutów i kiedy jest stosowane? Zapraszam do czytania!

Więcej

23 maja 2016
Komentarze (0)

Konsument-kredytobiorca, zgodnie z obecnymi regulacjami prawnymi, może zawsze spłacić część lub całość kredytu przed nadejściem terminów płatności określonych w umowie. Uprawnienia tego kredytodawca nie może nigdy konsumenta pozbawić. Pojawiły się jednak wątpliwości – jakie są skutki (w sferze wysokości kosztów kredytu czy odsetek) wcześniejszej spłaty kredytu? Kredytodawcy wiedzą swoje, jednak to Rzecznik Finansowy oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydali w ostatnim czasie wspólną interpretację określającą w sposób szczegółowy, jak powinna być rozliczona wcześniejsza spłata kredytu. Zapraszam do czytania!

Więcej

18 maja 2016
Komentarze (0)

Jak wiemy, w pewnych przypadkach zamiar koncentracji przedsiębiorców wymaga zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (czasem – Komisji Europejskiej). To, czy zamiar koncentracji będzie musiał zostać zgłoszony, zależy od obrotów przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. W takiej sytuacji, konieczne będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na koncentrację przedsiębiorców. Czy złożenie wniosku uruchamia bezpowrotnie proces wydania decyzji przez Prezesa Urzędu czy też wniosek taki koncentrujący się przedsiębiorcy mogą skutecznie cofnąć, zanim decyzja zostanie wydana? O tym przeczytacie w dzisiejszym wpisie.

Więcej

10 maja 2016
Komentarze (0)

Parę dni temu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zabrał głos w sprawie przedsiębiorcy o firmie Uber. Głos ten odbił się szerokim echem w opinii publicznej, w szczególności dotknięci stanowiskiem UOKiK poczuli się taksówkarze. Co to jest oficjalne stanowisko UOKiK i kiedy może zostać przedstawione? I wreszcie – co konkretnie wynika ze stanowiska Urzędu ws. Ubera? O tym dowiecie się, czytając dzisiejszy wpis.

Więcej

20 kwietnia 2016
Komentarze (0)

Jak pewnie wiecie, 17 kwietnia 2016r. weszła w życie obszerna nowelizacja Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zmienił się diametralnie model abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umownych, o czym pisałem już tutaj. Dzisiaj chciałbym poświęcić parę słów zupełnie nowym kompetencjom Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które zostały mu nadane w tym samym dniu. Zapraszam do czytania!

Więcej

© konkurencyjny.pl
Grafika: SZiP
Tworzenie stron: Netfortis