blog o prawie ochrony konkurencji

Na razie koniec projektu NordStream 2!

18 sierpnia 2016
Komentarze (0)

Wspominałem w dwóch moich wcześniejszych wpisach (znajdziesz je tu i tu), że istnieje spora szansa na to, że Nord Stream 2 nie powstanie z uwagi na brak zgody polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację budujących gazociąg przedsiębiorców. I tak w końcu się stało…a przynajmniej, na razie.

Więcej

6 sierpnia 2016
Komentarze (0)

Już na początku lutego tego roku pisałem o tym, że na ręce Prezesa UOKiK wpłynęło zgłoszenie dot. zamiaru dokonania koncentracji poprzez utworzenie joint venture z udziałem Gazpromu oraz innych spółek (m.in. niemieckiego E.ON). Wspólny przedsiębiorca miałby zbudować gazociąg NordStream 2, który, jak powszechnie wiadomo, ma omijać Polskę. W lutym br. Prezes UOKiK poinformował o przedłużeniu o cztery miesiące terminu na zakończenie postępowania. W dniu 19 lipca 2016r. Prezes Urzędu wydał zastrzeżenia wobec przedmiotowej koncentracji. Co to tak naprawdę oznacza w obecnej sytuacji? Zachęcam do czytania.

Więcej

8 lipca 2016
Komentarze (0)

Spore (jeśli nie – ogromne) kontrowersje wzbudziła ostatnimi czasy nowelizacja Ustawy – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którą jednostki sektora finansów publicznych uzyskują szczególne uprawnienia do udzielania pewnym podmiotom zamówień z tzw. wolnej ręki – tj. bez przeprowadzenia przetargu. Taką jednostką sektora finansów publicznych jest chociażby gmina, a podmiotem, któremu gmina może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jest np. spółka komunalna. I na tym polega cały problem. Zachęcam do czytania dzisiejszego wpisu!

Więcej

8 czerwca 2016
Komentarze (0)

1 września 2015r.  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął stosowanie tzw. szczegółowego uzasadnienia zarzutów. Co ciekawe, stosowanie tej instytucji nie wynika z nałożonego na Prezesa Urzędu ustawowego obowiązku – jest to samodzielna inicjatywa UOKiK, mająca na celu zapewnienie przedsiębiorcom tzw. sprawiedliwości proceduralnej. Czym jest szczegółowe uzasadnienia zarzutów i kiedy jest stosowane? Zapraszam do czytania!

Więcej

23 maja 2016
Komentarze (0)

Konsument-kredytobiorca, zgodnie z obecnymi regulacjami prawnymi, może zawsze spłacić część lub całość kredytu przed nadejściem terminów płatności określonych w umowie. Uprawnienia tego kredytodawca nie może nigdy konsumenta pozbawić. Pojawiły się jednak wątpliwości – jakie są skutki (w sferze wysokości kosztów kredytu czy odsetek) wcześniejszej spłaty kredytu? Kredytodawcy wiedzą swoje, jednak to Rzecznik Finansowy oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydali w ostatnim czasie wspólną interpretację określającą w sposób szczegółowy, jak powinna być rozliczona wcześniejsza spłata kredytu. Zapraszam do czytania!

Więcej

© konkurencyjny.pl
Grafika: SZiP
Tworzenie stron: Netfortis