blog o prawie ochrony konkurencji

Czy zawarcie umowy dzierżawy może być koncentracją podlegającą zgłoszeniu UOKiK?!

26 sierpnia 2016
Komentarze (0)

Kanwą dzisiejszego wpisu jest wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym sąd ten przyznał rację UOKiK, iż koncentracją przedsiębiorców może być także… zawarcie umowy dzierżawy! Zapraszam do czytania!

Więcej

24 września 2016
Komentarze (0)

Pismem z dnia 7 września Prezes UOKiK przedstawił Sądowi Rejonowemu dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi istotny pogląd w sprawie. Jest to dopiero drugi istotny pogląd w sprawie (22 września 2016r. pojawiła się zaś informacja o trzecim istotnym poglądzie w sprawie, o czym postaram się za jakiś czas napisać). Pogląd, o którym mowa w dzisiejszym wpisie, dotyczy klauzul, na podstawie których bank (w tym wypadku: mBank S.A.) ustala wartości kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego – a na ich podstawie waloryzuje następnie kwotę kredytu i wysokość rat kapitałowo-odsetkowych. Dlaczego klauzule stosowane przez mBank zostały uznane przez UOKiK za abuzywne? Zapraszam do czytania!

Więcej

18 września 2016
Komentarze (0)

UOKiK-owi bardzo spodobało się stosowanie tzw. rekompensaty publicznej (czym ona jest – przeczytasz tutaj). Tym razem Urząd uderzył w Alior Bank – nakazał, aby ten nie pobierał od konsumentów lub oddał już pobrane odsetki za ostatnie 12 miesięcy trwania umowy. A wszystko to jest pokłosiem reklamy kredytu konsumenckiego pod nazwą „Gwarancja najniższej raty”. Zapraszam do przeczytania, jakie zarzuty UOKiK postawił w tym postępowaniu przedsiębiorcy.

Więcej

18 sierpnia 2016
Komentarze (0)

Wspominałem w dwóch moich wcześniejszych wpisach (znajdziesz je tu i tu), że istnieje spora szansa na to, że Nord Stream 2 nie powstanie z uwagi na brak zgody polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację budujących gazociąg przedsiębiorców. I tak w końcu się stało…a przynajmniej, na razie.

Więcej

6 sierpnia 2016
Komentarze (0)

Już na początku lutego tego roku pisałem o tym, że na ręce Prezesa UOKiK wpłynęło zgłoszenie dot. zamiaru dokonania koncentracji poprzez utworzenie joint venture z udziałem Gazpromu oraz innych spółek (m.in. niemieckiego E.ON). Wspólny przedsiębiorca miałby zbudować gazociąg NordStream 2, który, jak powszechnie wiadomo, ma omijać Polskę. W lutym br. Prezes UOKiK poinformował o przedłużeniu o cztery miesiące terminu na zakończenie postępowania. W dniu 19 lipca 2016r. Prezes Urzędu wydał zastrzeżenia wobec przedmiotowej koncentracji. Co to tak naprawdę oznacza w obecnej sytuacji? Zachęcam do czytania.

Więcej

© konkurencyjny.pl
Grafika: SZiP
Tworzenie stron: Netfortis